fashion img

Lịch tuần 3 tháng 8 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 TỪ NGÀY 15/8 ĐẾN NGÀY 19/08/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
15/08/2016

8h30

D201

Giao ban quản lý về trình tự thực hiện một số công việc thuộc Văn phòng và Quản lý các phòng chuyên môn.

Giám đốc, Giang,Diệp, Vũ.

 

 Ô.Trung

10h

D201

Chuẩn bị các sản phẩm văn phòng giai đoạn I và kế hoạch thực địa giai đoạn II của HĐ CVĐC Cao Bằng

Giám đốc, Nam, Dũng, Giang, Trí, Ngân, Đức, Hương,Thúy, Minh, Liên,Vũ.

 

Ô. Trung

Thứ  3
16/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  4
17/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 5

18/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 6

19/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô Trung

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)