fashion img

Lịch tuần 4 tháng 8 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8 TỪ NGÀY 22 /8 ĐẾN NGÀY 26/08/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
22/08/2016

8h30

PH2; tầng 3;nhà 9 tầng

Tập huấn, triển khai thực hiện hệ thống xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Ô. Trung

14h

PH 1, Viện

Làm việc với Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Giám đốc

 

Ô. Trung

Thứ  3
23/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  4
24/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 5

25/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 6

26/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô Trung

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)