fashion img

Lịch tuần 1 tháng 9 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN NGÀY 09/9/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Ghi chú

Thứ 2
05/9/2016

 

 

Thực địa và công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

 

Thứ 3

06/9/2016

 

 

Thực địa và công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

 

Thứ  4
07/9/2016

 

 

Thực địa và công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

 

Thứ  5
08/9/2016

9h00

D201

Họp giao ban công tác Văn phòng tháng 8

Giám đốc và các bộ phận Văn phòng

Văn phòng

Ô. Trung

Hoãn họp

Thứ  6
09/9/2016

9h00

D201

Báo cáo kế hoạch Đề tài nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn - Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Giám đốc, Lê Anh Vũ

Trần Minh Thuận

Ô. Trung

Hoãn họp

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)