fashion img

Lịch tuần 2 tháng 9 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN NGÀY 16/9/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
12/9/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 3

13/9/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  4
14/9/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 5

15/9/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  6
16/9/2016

8h30

D201

Báo cáo tiến độ chuyên đề: “Công nghệ khoan sâu trong điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản rắn đáy biển Việt Nam và thế giới”.

Giám đốc và các bộ phận Văn phòng

 

 Nguyễn Xuân Nam

Ô. Trung

10h

D201

Báo cáo các tài liệu biên dịch phục vụ xây dựng bản tin kinh tế địa chất - nguyên liệu khoáng.

Giám đốc và các bộ phận Văn phòng

 

Lê Thị Tuyết

Ô. Trung

10h30

D201

 

 

 

Báo cáo định kỳ các modul, biểu đồ thạch hóa luận giải tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan với các đá magma phun trào đới Tú Lệ.

Giám đốc và các bộ phận Văn phòng

 

Đinh Văn Huy

Ô. Trung

11h

 

 

Áp dụng phương pháp phân tích tuổi TL vào nghiên cứu hoạt động của đới đứt gãy Sông Đà tại khu vực xã Mường Bú, Mường La, Sơn La

 

Giám đốc và các bộ phận Văn phòng

 

Phạm Thị Thúy

Ô. Trung

 

14h00

D201

Báo cáo kế hoạch Đề tài nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn - Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây).

Giám đốc, Văn phòng, Lê Anh Vũ

Trần Minh Thuận

Ô. Trung

15h30

 

 

Báo cáo các tài liệu biên dịch liên quan công nghệ địa hóa trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản rắn đáy biển Việt Nam và thế giới

Giám đốc, Văn phòng, Lê Anh Vũ

Ngô Thị Thúy Hường

Ô. Trung

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)