fashion img

Lịch tuần 4 tháng 9 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9 TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN NGÀY 30/09/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
26/9/2016

8h30 

 

Họp đề tài xây dựng QĐKT bđ DSĐC 1-200 tại Bộ TNMT

 

Nguyễn Lan Hương 

Ô. Trung 

Thứ 3

27/9/2016

8h30

D201

Họp triển khai Đề tài Trầm tích hang động

Giám đốc, Văn phòng

Ô. Trần Minh Thuận

Ô. Trung

Thứ  4
28/9/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

   

Ô. Trung

Thứ  5
29/9/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  6
30/9/2016

14h30

D201

Họp giao ban công tác văn phòng

Giám đốc, các bộ phận Văn phòng

Văn phòng

Ô. Trung

 

GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)