fashion img

Lịch tuần 4 tháng 10 năm 2016

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN NGÀY 28/10/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
24/10/2016

 8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung 

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ 3

25/10/2016

8h

 

Hội thảo quốc tế Kim loại nặng, Dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy (POPS): Tác động của chúng và khả năng ứng dụng cỏ vetiver trong phục hồi môi trường”

 

 

Ô. Văn

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ  4
26/10/2016

 8h

 

Dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Địa chất

 

 

Ô. Trung

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ  5
27/10/2016

 8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung 

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ  6
28/10/2016

 8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung 

13h30

 

Họp giao ban công tác Văn phòng

 

 

Ô. Trung 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)