fashion img

Lịch tuần 3 tháng 11 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11 TỪ NGÀY 14/11 ĐẾN NGÀY 18/11/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
14/11/2016

8h

 

Họp xây dựng thuyết minh NVTXTCN 2017

Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Bà Hường

15h00

708

Báo cáo tiến độ tổng quan tình hình nghiên cứu đới cấu trúc sông Đà.

Đinh Tiến Dũng; Văn phòng

Đinh Tiến Dũng;

Lê Anh Vũ thư ký

Bà Hường

Thứ 3

15/11/2016

8h30

708

Áp dụng phương pháp phân tích tuổi TL vào nghiên cứu hoạt động của đới đứt gãy Sông Đà tại khu vực xã Mường Bú, Mường La, Sơn La.

Phạm Thị Thúy;

Văn phòng

Phạm Thị Thúy;

Lê Anh Vũ thư ký

Bà Hường

9h30

708

Báo cáo tiến độ xây dựng các bản đồ thành phần để tính toán sườn đứt gãy thoái hóa

Hoàng Xuân Đức; Văn phòng

Hoàng Xuân Đức;

Lê Anh Vũ thư ký

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  4
16/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

 

 

 

 

 

Thứ  5
17/11/2016

 

8h

 

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/11/2016

8h

 

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)