fashion img

Lịch tuần 4 tháng 6 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6 TỪ NGÀY 20/06 ĐẾN NGÀY 24/06/2014

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
20/06/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ  3
21/06/2016

 

13h30

D201

Báo cáo các tài liệu biên dịch liên quan công nghệ địa hóa trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản rắn đáy biển Việt Nam và thế giới.

BGĐ

Văn phòng

Ngô Thị Thúy Hường

    Lê Thị Tuyết          

Ô. Trung

15h

Báo cáo các tài liệu biên dịch phục vụ xây dựng bản tin kinh tế địa chất - nguyên liệu khoáng.

Thứ  4
22/06/2016

8h

 

Giám đốc họp trên Bộ

 

 

Ô. Trung

Thứ  5
23/06/2016

8h30

D201

Báo cáo định kỳ các modul, biểu đồ thạch hóa luận giải tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan với các đá magma phun trào đới Tú Lệ.

BGĐ

Văn phòng

 

Đinh Văn Huy

Trần Minh Thuận

Ngô Thị Thúy Hường

Lê Thị Tuyết

Phạm Thị Thúy

Ô. Trung

10h

Báo cáo định kỳ xây dựng các bước quy trình áp dụng phương pháp phân tích tuổi nhiệt huỳnh quang (TL) vào nghiên cứu tính chất hoạt động đứt gãy.

14h

Báo cáo kết quả thực địa đề tài nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học/ Dioxin của cỏ vetiver – Áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa

15h

Báo cáo kết quả lựa chọn những hang động thích hợp để nghiên cứu trầm tích luận giải cổ khí hậu

Thứ  6
24/06/2016

8h30

D201

Họp giao ban tháng 6

BGĐ

Văn phòng

Các phòng chuyên môn và bộ phận Quản lý

Ô. Trung

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                      (Đã ký)