fashion img

Lịch tuần 2 tháng 12 năm 2016

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 12

Từ ngày 12/12 đến ngày 17/12/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

12/12

8h30

Nghiệm thu, thanh toán bước năm 2016 đề tài: Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin của cỏ Vetiver - áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa.

Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Thúy Hường

Danh sách
Hội đồng

Phòng họp  tầng 2

PVT.
T.H. Sơn

 

Bà N.T.T.Hường

 

13h30

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

Thứ 3

13/12

8h

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

13h30

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

Thứ 4

14/12

8h

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

13h30

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

Thứ 5

15/12

8h

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

13h30

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

Thứ 6

16/12

8h

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

13h30

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

Thứ 7

17/12

 

 

 

 

 

 

14h00

 Nghiệm thu bước Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Chủ nhiệm: CưN. Trần Minh Thuận

Danh sách

Hội đồng

Phòng họp

tầng 2

VT

Tr T Văn

Ô. T.M.Thuận

 

                                                                                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                   (đã duyệt)

 

                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Đại Trung