fashion img

Lịch tuần 3 tháng 01 năm 2017

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN NGÀY 20/01/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
16/01/2017

13h30 

PH tầng 3 

Họp triển khai kế hoạch năm 2017

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và chủ nhiệm các đề tài, đề án 

 

Ô. Văn

Thứ 3

17/01/2017

13h30

PH tầng 3

Hội thảo về “Phương pháp nghiên cứu cổ khí hậu bằng phương pháp phân tích đồng vị của nhũ đá trong hang động karst”.

PVT. T H Sơn;

Danh sách khách mời

Cán bộ viên chức thuộc Viện quan tâm

TT Karst

Ô. Sơn

Thứ  4
18/01/2017

8h30

705

Họp giao ban công tác văn phòng

Ban Giám đốc;

Văn phòng

Văn phòng chuẩn bị

Ô. Trung

14h

709

Họp hoàn thiện các Quy chế của Trung tâm và góp ý các Quy chế của Viện

Toàn thể cán bộ viên chức thuộc Trung tâm

Văn phòng chuẩn bị

Ô. Trung

Thứ  5
19/01/2017

8h

705

Họp xem xét nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2017

 Toàn thể cán bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Ô. Trung

14h

705

Họp xem xét nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2017

Toàn thể cán bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Ô. Trung

Thứ  6
20/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                     (Đã duyệt)