fashion img

Lịch tuần 1 tháng 7 năm 2016

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN NGÀY 08/07/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
04/07/2016

 

 

 Giám đốc đi công tác Ba Bể - Bắc Kạn

 

 

 

Thứ  3
05/07/2016

 

 

Giám đốc đi công tác Ba Bể - Bắc Kạn

 

 

 

Thứ  4
06/07/2016

 

 

Giám đốc dự Hội nghị tại Trường Đại học Tài nguyên Môi trường

 

 

 

Thứ 5

07/07/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ  6
08/07/2016

 

 

Giám đốc dự Hội thảo tại Cục Đo đạc Bản đồ