fashion img

Lịch tuần 4 tháng 1 năm 2017

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 TỪ NGÀY 23/01 ĐẾN NGÀY 27/01/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
23/01/2017

 8h30

709

Tiếp các cụ hưu

 

 

Ô. Trung

Thứ 3

24/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ  4
25/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

26/01/2017

 

 

Nghỉ tết nguyên đán 2017

 

 

 

Thứ  6
27/01/2017

 

 

Nghỉ tết nguyên đán 2017

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                     (Đã duyệt)