fashion img

Lịch tuần 1 tháng 02 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 02 NĂM 2017

Từ ngày 30/01 đến ngày 03/02/2017

TRUNG TÂM KARST

 VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

30/01

 

Nghỉ Tết Đinh Dậu

 

 

 

 

Thứ 3

31/01

 

 

 

 

 

Thứ 4

01/02

 

 

 

 

 

Thứ 5

02/02

(Mùng 6 Tết)

 

9h30

 

Gặp mặt chào Xuân Đinh Dậu

CBVC

Phòng 705

Ô. Trung

 

Văn phòng

 

Thứ 6

03/02

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)