fashion img

lịch tuần 3 tháng 02 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2017

Từ ngày 13/02đến ngày 17/02/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

13/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

14/02

9h00

Giám đốc Trung tâm tham gia họp giao ban tạiViện

 

Phòng họp  tầng 2

VT. T.T.Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

15/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/02

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)