fashion img

Lịch tuần 1 tháng 03 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẮT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 03 NĂM 2017

Từ ngày 27/02 đến ngày 04/03/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

27/02

8h30-11h00

Họp Đại hội chi Đoàn Viện

 

Tất cả các đoàn viên.

Phòng họp  tầng 8

BCH Đoàn

Chi Đoàn Viện

Thứ 3

28/02

8h30

Họp Chi bộ Địa chất

Danh sách mời

Phòng họp tầng 3

Ô.N.Đ.Trung

 

13h30

 

Xét duyệt kế hoạch thi công, dự toán năm 2017 Đề tài: Xây dựng mạng lưới địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc Miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đại Trung

Danh sách mời

Phòng họp tầng 2

VT. T.T.Văn

P.KH-TC

Ô.N.Đ.Trung

Thứ 4

01/03

8h30

Họp tổ soạn thảo, sửa đổi quy đinh quản lý của Viện năm 2017

Tổ soạn thảo, sửa đổi

Phòng họp  tầng 2

PVT. L.Q.Hùng

Văn phòng

Thứ 5

02/03

14h

Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt

Danh sách mời

Phòng họp tầng 3

Lãnh đạo Vụ Tổ chức CB

 

Thứ 6

03/03

13h30

 

Xét duyệt kế hoạch thi công, dự toán năm 2017 Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Chủ nhiệm: CưN. Trần Minh Thuận

Danh sách mời

Phòng họp  tầng 2

VT. T.T.Văn

P.KH-TC

Ô.T.M.Thuận

                                                                                                                                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                                                                           (đã duyệt)