fashion img

Lich tuần 2 tháng 3 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẮT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2017

Từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

06/03

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

07/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/03

 

8h30

Mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và giao lưu văn nghệ chào mừng

Danh sách mời

Các tổ công đoàn                   bộ phận

 

Hội trường  tầng 9

Chủ tịch công đoàn Đ.T.Y.Ngọc

Ban nữ công Viện

9 h

Giám đốc làm việc với chuyên gia Bỉ

 

Phòng 709

Ô.N.Đ.Trung

 

11 h30

Trung tâm liên hoan 8/3

Toàn bộ viên chức, NV hợp đồng TT

Nhà hàng Sơn Hải, Văn Quán

Ô.N.Đ.Trung

 

Thứ 5

09/03

8 h30

 

Họp xét duyệt kế hoạch thi công và dự toán chi tiết năm 2017 Đề tài : Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây) Chủ nhiệm: ThST.M.Thuận

 

Danh sách mời

Phòng họp  tầng 2

PVT. T.H.Sơn

P.KH-TC

Ô.T.M.Thuận

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)