fashion img

Lich tuần 3 tháng 3 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 03 NĂM 2017

Từ ngày 13/03 đến ngày 17/03/2017

TRUNG TÂM KARST

 VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

13/03

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

14/03

9h

Triển khai NVTXTCN năm 2017

Ban Giám đốc Trung tâm

PH tầng 2

PVT. TH Sơn

 

Thứ 4

15/03

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/03

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)