fashion img

Lịch tuần 4 tháng 3 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3 NĂM 2017

Từ ngày20/3 đến ngày24/3/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung côngviệc

Thànhphần

thamdự

Địađiểm

Chủtrì

Chuẩnbị

Thứ 2

20/3

8h30

 

Họp giao ban quảnlý

 

Ban Giám đốc trung tâm

Phòng họp tầng2

VT. T.T.Văn

Văn phòng

Thứ 3

21/3

 

 

 

 

 

 

13h30

Họp triển khai một số nhiệm vụ của Viện

Ban Giám đốc, chủ tịch công đoàn, chủ nhiệm các đề tài, đề án

Hội trường tầng 3

 

 

Thứ 4

22/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

23/3

8h30

Họp Hội đồng khoa học công nghệ

Lãnh đạo Trung tâm

Phòng họp  tầng 2

 

 

15h30

 

Họp xét duyệt kế hoạch thi công và dự toán chi tiết năm 2017 Đề tài :Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Chủ nhiệm ThS T.M.Thuận.

 

Danh sách mời

Phòng họp  tầng 2

PVT. T.H.Sơn

Ô T.M.Thuận

Thứ 6

24/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)