fashion img

Lịch tuần 5 tháng 3 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 3 NĂM 2017

Từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung công việc

Thành phần

Tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

27/3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

28/3

 9h

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Xây dựng Thông tư Kinh tế kỹ thuật về lập Bản đồ di sản địa chất

Lãnh đạo trung tâm,

phòng họp tầng 2 

 

Nguyễn Lan Hương

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

29/3

9h

Họp với chuyên gia Anh về dự án Sundasia

Lãnh đạo trung tâm

Phòng 705

Ô. Trung

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

30/3

9h

Nghiệm thu PTKCM T3 và chuẩn bị PTKCM T04 cho các hợp đồng lao động

Lãnh đạo Trung tâm, các hợp đồng lao động

Phòng 709

Ô. Trung

Vũ chuẩn bị

14h

Chuẩn bị Hợp đồng thử việc cho người lao động

Lãnh đạo Trung tâm, người lao động

Phòng 709

Ô. Trung

Vũ chuẩn bị

Thứ 6

31/3

9h

Kiểm tra báo cáo tổng hợp tài liệu nghiên cứu về quản lý các di sản địa chất vùng karst

Ban Giám đốc, Văn phòng

Phòng 708

Ô. Trung

-Phạm Thị Thúy chuẩn bị

- Lê Anh Vũ thư ký

9h 30

Kiểm tra báo cáo tổng hợp tài liệu nghiên cứu về đánh giá di sản địa chất

Ban Giám đốc, Văn phòng

Phòng 708

Ô. Trung

-Hoàng Lê Lộc chuẩn bị

- Lê Anh Vũ thư ký

10h

Kiểm tra báo cáo tổng hợp tài liệu nghiên cứu về các loại di sản địa chất

Ban Giám đốc, Văn phòng

Phòng 708

Ô. Trung

-Nguyễn Lan Hương chuẩn bị

- Lê Anh Vũ thư ký

10h30

Kiểm tra báo cáo tổng hợp tài liệu nghiên cứu về phát triển bền vững môi trường karst

Ban Giám đốc, Văn phòng

Phòng 708

Ô. Trung

- Đinh Văn Huy chuẩn bị

- Lê Anh Vũ thư ký

11h

Kiểm tra các tài liệu thu thập được

Ban Giám đốc, Văn phòng

Phòng 708

Ô. Trung

-Ngô Thị Thúy Hường chuẩn bị

- Lê Anh Vũ thư ký

14h30

Họp giạo ban công tác Văn phòng

Ban Giám đốc, Văn phòng

708

Ô Trung

Văn phòng chuẩn bị

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)