fashion img

Lịch tuần 1 tháng 4 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2017

Từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung công việc

Thành phần

Tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

03/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

04/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

05/4

9h

Kiểm tra báo cáo tổng hợp tài liệu nghiên cứu về địa mạo karst ở Việt Nam

Ban Giám đốc, Văn phòng

 

Ô. Trung

-Nguyễn Xuân Nam chuẩn bị;

- Lê Anh Vũ thư ký

9h30

Kiểm tra báo cáo tổng hợp tài liệu nghiên cứu về chỉ số địa mạo – kiến tạo

Ban Giám đốc, Văn phòng

 

Ô. Trung

Hoàng Xuân Đức chuẩn bị;

- Lê Anh Vũ thư ký

Thứ 5

06/4

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 10/03

 

 

 

 

Thứ 6

07/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)