fashion img

Lịch tuần 2 tháng 4 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4 NĂM 2017

Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung công việc

Thành phần

Tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

10/4

9h

Họp về xây dựng quy định kỹ thuật bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỉ lệ 1/50.000

Giám đốc;

Nguyễn Lan Hương

Bộ TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

11/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/4

8h30

Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

BGĐ, Nguyễn Xuân Nam

Hội trường gác III

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

13/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)