fashion img

Lịch tuần 4 tháng 4 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2017

Từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung công việc

Thành phần

Tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

24/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

25/4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

26/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

27/4

9h

Hội thảo về Quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1/50000 (25000)

- Phòng Di sản địa chất tham gia;

- Văn phòng tham dự

Hội trường T2

Ô.T H Sơn

- Ô. Trung chuẩn bị

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

28/4

9h

Nghiệm thu sản phẩm của nv ký hợp đồng với Trung tâm và phân công công việc tháng 5.

Giám đốc,

Văn phòng

709

Ô. Trung

- Các hợp đồng chuẩn bị;

- Lê Anh Vũ thư ký

14h30

Họp giao ban công tác văn phòng

Ban Giám đốc, Văn phòng

708

Ô. Trung

Văn phòng chuẩn bị

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)