fashion img

Lịch tuần 1 tháng 5 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2017

Từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung công việc

Thành phần

Tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

01/5

 

Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động

 

 

 

 

Thứ 3

02/5

1

 

 

 

 

Thứ 4

03/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

04/5

 

 

 

 

 

 

13h30

Họp giao ban quản lý

 Giám đốc tham dự

Phòng họp  tầng 2

VT.T.T.Văn

 

Thứ 6

05/5

8h30

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017

Ban Giám đốc, đại diện Công đoàn, 30% viên chức của Trung tâm

Hội trường tầng 3

VT. T T Văn

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)