fashion img

Lịch tuần 19 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

 

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 19 (từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

08/5

Ban Giám đốc

9h00

Làm việc với CưN. Trần Minh Thuận về việc chuyển khỏi cơ quan và bàn giao đề tài

Phòng 708

Ban Giám đốc

10h00

Làm việc với ThS. Đinh Tiến Dũng về việc chuyển khỏi cơ quan

Phòng 708

Bam Giám đốc

13h30

 Làm việc với Sở Địa chất Hoa Kỳ về hợp tác nghiên cứ song phương trong lĩnh vực khoáng sản

Phòng họp tầng 2 Viện

Ba

09/5

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h00

Họp giao nhiệm vụ chủ trì Đề tài Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Phòng 705

 

10/5

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h00

Bảo vệ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016: Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu cấu trúc - kiến tạo đới Sông Đà.

Trụ sở Bộ

Năm

11/5

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h00

 Họp góp ý các Dự thảo Quy chế của Viện

Phòng 705

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h00

Họp tổ soạn thảo Thông tư Quy định nội dung công tác đánh giá địa chất, di sản địa chất

Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản

Sáu

12/5

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h00

Họp về Đề tài: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá triển vọng hình thành công viên địa chất Đầm Phá Tam Giang – tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Khoa học Công nghệ

Cập nhật lúc 16h00 ngày 10 tháng 5 năm 2017.