fashion img

Lịch tuần 21 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 21 (từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

22/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

23/05

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Bàn giao sản phẩm nhóm địa chất thuộc phiếu giao việc của Hợp đồng CVĐC Cao Bằng

Phòng họp tầng 2

 

 

 

 

 

24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

25/5

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp phân công công việc đề tài: Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

TP:

- ThS. Phạm Thị Thúy chuẩn bị

- CưN. Đinh Văn Huy, KS. Nguyễn Lan Hương, CưN. Hoàng Lê Lộc, ThS. Dương Văn Phúc

- CưN. Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 705

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp kiểm kê tài sản Trung tâm

TP:

Văn phòng

Lê Anh Vũ chuẩn bị

Phòng 708

Sáu

26/5

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

13h

 Hội thảo về Môi trường và sức khỏe

Đại học Bách Khoa

 

 

 

 

Cập nhật lúc 8h00 ngày 25 tháng 5 năm 2017.