fashion img

Lich tuần 23 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

 

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 23 (từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 6 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

05/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

06/06

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h

Họp về dự thảo thông tư kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1: 200.000

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

07/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

08/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

09/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 15h00 ngày 05 tháng 6 năm 2017.