fashion img

Lịch tuần 26 năm 2017 của Lãnh đạo trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 26 (từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

26/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

27/06

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

15h30

Họp Kế hoạch thẩm định Công viên địa chất tiềm năng

PH tầng 2

28/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

29/6

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 Họp nghiệm thu PTKCM T6 và chuẩn bị PTKCM T07 cho các hợp đồng lao động

P709

Sáu

30/6

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp Giao ban công tác văn phòng tháng 6

P708

Cập nhật lúc 15h00 ngày 23 tháng 6 năm 2017.