fashion img

Lich tuần 28 năm 2017 của Lãnh đạo trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 28 (từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

10/7

Ban Giám đốc

8­h30

Họp hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Viện

Hội trường tầng 3

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp triển khai hợp đồng NVTXTCN 2017 do phòng KHCN chủ trì

Phòng họp tầng 2

Ba

11/07

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp triển khai hợp đồng NVTXTCN 2017

TP:

- Ban Giám đốc;

- Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

Phòng 705

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp triển khai đề tài:Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

TP:

- ThS. Phạm Thị Thúy chuẩn bị

- Thành viên tham gia đề tài

- CưN. Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 705

12/7

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp về nội dung Dự thảo Thông tư “Quy định nội dung công tác điều tra đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất”

Hội trường tầng 2 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

Năm

13/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

14/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 8h00 ngày 10 tháng 7 năm 2017.