fashion img

Lich tuần 29 năm 2017 của Lãnh đạo trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 29 (từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

17/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

18/07

 

 

 

 

 

 

 

 

19/7

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Hoạt động nâng cao kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe gắn máy

TP: Các viên chức, hợp đồng thuộc Trung tâm

Phòng họp tầng 3

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Làm việc với chuyên gia Đài Loan

Chủ trì: Trịnh Hải Sơn -  Phó Viện trưởng

Phòng họp  tầng 2

 

 

 

 

Năm

20/7

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp giao ban quản lý

 

Phòng họp tầng 2

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

13h30-15h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về công tác cán bộ

Phòng họp tầng 2

Sáu

21/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2017.