fashion img

Lịch tuần 30 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 30 (từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

24/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

25/07

 

 

 

 

 

 

 

 

26/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

27/7

Phó giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

10h

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/1917)

Phòng họp tầng 3

 

 

 

 

Sáu

28/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 14h00 ngày 26 tháng 7 năm 2017.