fashion img

Lịch tuần 31 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 31 (từ ngày 30/7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

30/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

01/08

 

 

 

 

 

 

 

 

02/8

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

14h

Họp góp ý Dự thảo Quy định về công tác quản lý của Viện

TP: Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

Phòng 705

Năm

03/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

04/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 08h00 ngày 01 tháng 8 năm 2017.