fashion img

Lịch tuần 32 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 32 (từ ngày 07/8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

07/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp nghiệm thu sản phẩm của các Phiếu thuê khoán chuyên môn và Hợp đồng lao động

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký;

- Phạm  Minh Hải, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Liên, Lê Anh Phương, Dương Văn Phúc

Phòng 709

 

 

 

 

Ba

08/08

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

9h

Hội thảo Cộng đồng về Nghiên cứu Khoa học của USAID Việt Nam

Trung tâm Mỹ

 

 

 

 

09/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp giao ban công tác Văn phòng tháng 7

Phòng 708

 

 

 

 

Năm

10/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

11/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 08h00 ngày 04  tháng 8 năm 2017.