fashion img

Lịch tuần 33 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 33 (từ ngày 14/8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

14/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

15/08

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Làm việc về sản phẩm của đợt thực địa từ ngày 15/7 – 14/8/2017 của Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

TP: Đinh Văn Huy, Dương Văn Phúc, Hoàng Lê Lộc chuẩn bị

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 705

 

 

 

 

16/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Làm việc về việc sửa chữa đề cương Dự án Công viên Địa chất Việt Nam

TP: Nguyễn Lan Hương chuẩn bị

Phòng 709

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Hoàng Xuân Đức

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 708

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Đinh Văn Huy

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 708

Năm

17/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

18/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 09h00 ngày 11  tháng 8 năm 2017.