fashion img

Lịch tuần 35 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 35 (từ ngày 28/8 đến ngày 01 tháng 9 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

28/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp về Quy định kỹ thuật điều tra và thành lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

Ba

29/08

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Nguyễn Xuân Nam

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 709

 

 

 

 

30/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Hoàng Lê Lộc

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 709

 

 

 

 

Năm

31/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp giao ban công tác văn phòng tháng 8

Phòng 708

 

 

 

 

Sáu

01/9