fashion img

Lịch tuần 36 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 36(từ ngày 04/9 đến ngày 08 tháng 9 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

04/9

 

 

Nghỉ bù ngày lễ mồng 2 tháng 9

 

 

 

 

 

Ba

05/09

 

 

 

 

 

 

 

 

06/9

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Tham dự hội đồng nghiệm thu đề tài đá phiến dầu do TS. Trịnh Hải Sơn chủ nhiệm

Phòng họp tầng 2 Viện

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp triển khai chuyên đề của Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

TP: Huy, Phúc, Thúy, Hương, Hạnh, Liên, Minh, Phương

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 709

Năm

07/9

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Nguyễn Lan Hương

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 709

 

 

 

 

Sáu

08/9

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp về định mức kinh tế cho lập BĐ DSĐC tỷ lệ 1/200.000.

Bộ Tài nguyên và Môi trường