fashion img

Lịch tuần 37 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 37(từ ngày 11/9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

11/9

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h

Hội thảo VIGMR, NOC và BGS về việc xây dựng chương trình nghiên cứu

Phòng họp tầng 2

Ba

12/09

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp giao ban quản lý của Viện

Phòng họp tầng 2

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

9h

Họp với Đại sứ quán Thái Lan về Dự án Dioxin

Đại sứ quán Thái Lan

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

13h30

 Họp đảng ủy Viện

Phòng họp tầng 2

13/9

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

 Họp với TS. TH Sơn về định mức KT lập BĐ DSĐC 1/200.000

Phòng họp tầng 2

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

1h30

 Họp với Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ TNMT về định mức KT lập BĐ DSĐC 1/200.000

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Năm

14/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

15/9

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

 Họp với TS. TH Sơn về tình hình triển khai Đề án công viên địa chất Việt Nam 

Phòng họp tầng 2