fashion img

Lịch tuần 38 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 38 (từ ngày 18/9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

18/9

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây) để thông báo Quyết định thay đổi chủ nhiệm và xem xét tình hình thực hiện nội dung công việc

TP: Các viên chức, người lao động tham gia đề tài

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 705

Ba

19/09

 

 

 

 

 

 

 

 

20/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

21/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

22/9