fashion img

Lịch tuần 41 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 41 (từ ngày 09/10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

09/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

10/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

12/10

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

 

Đại hội chi bộ Địa chất

TP: Đảng viên chi bộ

Phòng họp tầng 3

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 

Họp nghiệm thu Báo cáo thực địa bước II/2017 Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

Phòng họp tầng 2

Sáu

13/10

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h00

 

 Hội nghị cựu chiến binh

Phòng họp tầng 2

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 Báo cáo kết quả học tập tại Đài Loan

TP:

-         Nguyễn Khắc Toàn chuẩn bị

-         Toàn bộ viên chức, người lao động thuộc Trung tâm tham dự

Phòng 705

 

Cập nhật 8h ngày 13 tháng 10 năm 2017