fashion img

Lịch tuần 43 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 43 (từ ngày 23/10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

23/10

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 

Họp góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1: 200.000

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ba

24/10

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp đảng ủy Viện

Phòng họp tầng 2

Ban Giám đốc

13h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh phó Viện trưởng đối với ông Trịnh Xuân Hòa

Hội trường tầng 3

25/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

26/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

27/10

Ban Giám đốc

8h30

Tập huấn, triển khai thực hiện hệ thống xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Phòng họp tầng 2

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp nghiệm thu sản phẩm của các Phiếu thuê khoán chuyên môn và Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc.

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký;

- Dương Văn Phúc, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Liên, Phạm Minh Hải, Lê Anh Phương, Bùi Văn Long, Trần Thị Minh

Phòng 709