fashion img

Lịch tuần 46 năm 2017của Lãnh đạo trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 46(từ ngày 13/11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

13/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc

17h

 

Tham dự lễ khai trương trung tâm VIGMR – KIGAM về khoáng hóa carbon góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Sảnh tầng 1

Ba

14/10

Ban Giám đốc

10h

Diễn đàn “Carbon Mineralization Flagship Global Climate Business Forum”

TP:

- Ban Giám đốc

- Các viên chức quan tâm tham dự

Khách sạn Horizon (ở Cát Linh, Hà Nội) 

 

 

 

 

15/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

TP:

- Ban Giám đốc

- Lê Anh Vũ thư ký

- Đinh Văn Huy, Hoàng Lê Lộc chuẩn bị

Phòng 705

 

 

 

 

Năm

16/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

17/11