fashion img

Lịch tuần 47 năm 2017 của Lãnh đạo trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 47(từ ngày 20/11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

20/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

21/10

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

TP:

- Ban Giám đốc

- Lê Anh Vũ thư ký

- Đinh Văn Huy chuẩn bị

Phòng 705

22/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

23/11

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các đến các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá – do Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng cục Đại chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

A1010, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h30

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí Đề tài: Nghiên cứu kiến tạo hoạt động khu vực ven biển các tỉnh Nam Định đến Nghệ An và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu – do Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng cục Đại chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

A1010, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

16h

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng bền vững nguồn nước khai thác tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áo dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn” do ThS. Phạm Bá Quyền thực hiện.

A1010, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáu

24/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp Nghiệm thu thực địa:‘Công tác Đo địa vật lý thuộc Dự án: Xây dựng mạng lưới địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc Miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên’ do Ô Tăng Đình Nam thực hiện.

 

 

 

 

Phòng họp tầng 2