fashion img

Lịch tuần 49 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

 

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 49 (từ ngày 04/12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

04/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h00

Họp giao ban công tác văn phòng tháng 11

TP:

- Ban Giám đốc;

- Văn phòng.

Phòng 708

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Nghiệm thu phiếu thuê khoán chuyên môn tháng 11

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký

- Phạm Văn Hải chuẩn bị

Phòng 709

Ba

05/12

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

14h

Họp báo cáo kết quả Đề tài Dioxin và thảo luận các bước tiếp theo

Trụ sở USUAD

số 02 Ngô Quyền

06/12

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

13h30

Họp giao ban quản lý Viện

 Phòng họp  tầng 2

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h00

Họp Đảng ủy Viện

 

Phòng họp tầng 2

Năm

07/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

08/12