fashion img

Lịch tuần 51 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 50 (từ ngày 11/12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

12/12

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h00

Nghiệm thu kết quả thực hiện bước năm 2017: Đề án: Xây dựng mạng lưới địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc Miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên.

TP: Hội đồng nghiệm thu

Phòng KH-TC, Ô N.Đ. Trung chuẩn bị

Phòng họp tầng 2

13/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

14/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

15/12