fashion img

Lịch tuần 52 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 52 (từ ngày 25/12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

25/12

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

11h00

Họp tổng kết công tác nữ công năm 2017

TP: Toàn bộ nữ công thuộc Trung tâm

Phòng 708

 

 

 

 

Ba

26/12

 

 

 

 

 

 

 

 

27/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

28/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

29/12

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp nghiệm thu sản phẩm của các Phiếu thuê khoán chuyên môn và Hợp đồng lao động

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký;

- Dương Văn Phúc, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Liên, Phạm Minh Hải, Lê Anh Phương, Bùi Văn Long, Trần Thị Minh

Phòng 709

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

 

14h00

Họp giao ban công tác văn phòng tháng 12

TP:

- Ban Giám đốc

- Văn phòng

Phòng 708