fashion img

Lịch tuần 2 tháng 8 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8 TỪ NGÀY 08/8 ĐẾN NGÀY 12/08/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
08/08/2016

2h30 

D201

Họp đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  năm 2017

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm 

 

 Ô.Trung

Thứ  3
09/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  4
10/08/2016

 

 

Làm công tác Văn phòng Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ 5

11/08/2016

2h30

PH

Họp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cao Bằng

 Giám đốc, Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Anh Vũ

 

Ô. Trung

Thứ  6
12/08/2016

8h30

D201

Họp xét nâng lương đợt II /2016

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Ô. Trung

10h

Họp đăng ký nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

Giám đốc, toàn bộ viên chức Trung tâm 

 

Ô Trung

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)