fashion img

Họp nghiệm thu báo cáo bước II/2017 Đề tài Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (Khoảng 30.000 năm trở lại đây) – TS. Nguyễn Đại Trung chủ trì

 – Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 67 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

– Thời gian: 8h30, ngày 28 tháng 11 năm 2017.

Hội đồng nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Trịnh Hải Sơn – Phó Viện trưởng. Tham dự hội đồng gồm có: TS. Trần Ngọc Thái – Nguyên Phó Viện trưởng, TS. Trịnh Xuân Hòa – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế, ThS. Nguyễn Văn Tình – Phó phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Ths. Kiều Chung Chính – Phó Chánh Văn Phòng, CưN. Phạm Viết Trường – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,  TS. Đỗ Thị Yến Ngọc – Trưởng phòng Kiến tạo Địa mạo, cùng các viên chức thuộc Trung tâm Karst và Di sản địa chất.

TS. Nguyễn Đại Trung, thay mặt tập thể xây dựng dự thảo đã trình những nội dung chính của Báo cáo bước. Sau khi nghe những ý kiến đóng góp của Hội đồng cùng ý kiến giải trình và tiếp thu tập thể xây dựng Báo cáo bước, TS. Trịnh Hải Sơn đã kết luận nội dung báo cáo bước II/2017 được tập thể tác giả xây dựng một cách nghiêm túc trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Báo cáo được 100%  các thành viên hội đồng thông qua.