fashion img

Họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 - Trung tâm Karst và Di sản địa chất


- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 67 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

- Thời gian: 13h30, ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Hội đồng nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Trịnh Hải Sơn – Phó Viện trưởng. Tham dự hội đồng gồm có: Ths. Nguyễn Văn Tình – Phó phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Ths. Kiều Chung Chính – Phó Chánh Văn Phòng, CưN. Phạm Viết Trường – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính cùng các viên chức thuộc Trung tâm Karst và Di sản địa chất.

TS. Nguyễn Đại Trung trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm năm 2017. Sau đó lần lượt từng viên chức trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mình trong năm 2017. Sau khi nghe giải trình và tiếp thu ý kiến của Hội đồng về nội dung báo cáo, TS. Trịnh Hải Sơn đã kết luận nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 của Trung tâm Karst và Di sản địa chất được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Báo cáo được 100% các thành viên hội đồng thông qua.