fashion img

Thông báo số 1 về hội nghị công viên Địa chất Châu Á- Thái Bình Dương lần 2

Thông báo số 1 về Hội nghị công viên Địa chất Châu Á- Thái Bình Dương lần 2 với chủ đề: Công viên Địa chất và Du lịch Địa chất phục vụ phát triển bền vững


Thông báo số 1 về Hội nghị  công viên Địa chất Châu Á- Thái Bình Dương lần 2 với chủ đề: Công viên địa chất và Du lịch địa chất phục vụ phát triển bền vững

 

 1. Địa điểm

 -Tổ chức Hội nghị, triển lãm và các lớp đào tạo, tập huấn trước hội nghị: Thủ đô Hà Nội (dự kiến: Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong hoặc Nhà khách Bộ Quốc phòng số 33 Phạm Ngũ Lão);

 

 

 

-Tham quan thực địa: CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), DSTG Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), DSTG Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), DTSQ Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng):

 

 2. Thời gian


Thời gian dự kiến: Giữa tháng 7/2011, cụ thể:
-Ngày 16-17/7/2011 (Thứ Bảy, Chủ Nhật): Triển lãm về DSĐC và CVĐC; lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày về CVĐC, DLĐC; thi ảnh đẹp về DSĐC và CVĐC; thi “Hướng dẫn viên DLĐC giỏi” (2 ngày);
-Ngày 18-19/7/2011 (Thứ Hai, Thứ Ba):
o    Hội nghị chính (1 ½ ngày);
o    Họp Ban điều hành GGN, APGN: ½ ngày, nửa cuối Thứ Ba 19/7/2011;
o    Tham quan DSTG Hoàng thành Thăng Long (cho các đại biểu quốc tế): ½ ngày, nửa cuối Thứ Ba 19/7/2011;
o    Hội thảo quốc gia hàng năm lần thứ 8 giữa BQL các DSTG, KDTSQ, CVĐC, VQG, KBTTN v.v. và diễn đàn đầu tư cho các doanh nghiệp, các công ty du lịch, lữ hành v.v.: ½ ngày, nửa cuối Thứ Ba 19/7/2011 (đại biểu quốc tế quan tâm được mời và có dịch song ngữ Anh-Việt);
-Ngày 20-22/7/2011 (Thứ Tư-Thứ Sáu) Tham quan thực địa CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang);
-Ngày 23-24/7/2011: Tham quan DSTG Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), DTSQ Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) (đối với những đại biểu có thời gian); Về nước (đối với đại biểu quốc tế không còn thời gian).
3. Đơn vị Tổ chức

-Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cụ thể là Viện ĐCKS, phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ như Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ v.v.);

 -UBND tỉnh Hà Giang;

-UBQG UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại Giao);

Dưới sự bảo trợ của:

-Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam;

-UNESCO;

-GGN;

-APGN.

Và sự ủng hộ, hỗ trợ của:

-Các bộ, ngành liên quan (Bộ NG, TNMT, KHCN, VHTTDL, GDĐT, NNPTNT, Công Thương v.v.);

-Văn phòng UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Jakarta (Indonesia); Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế khác như UNDP, UNEP, IUCN, SeaBRnet (Mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển khu vực Đông Nam Á, Southeast Asia Biosphere Reserve Network) v.v.

-UBND Thành phố Hà Nội;

-UBND Tỉnh Quảng Ninh;

-UBND Thành phố Hải Phòng;

-Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Bộ VHTTDL);

-Đài Tiếng nói Việt Nam;

-Truyền hình Việt Nam;

-Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bảo tàng Địa chất Việt Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Huế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn;

-Các doanh nghiệp: PetroVietnam, TKV, Vietnam Airlines, Saigon Tourist, Toserco v.v. và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản (đặc biệt dự kiến phối hợp với một doanh nghiệp có chuyên môn tổ chức sự kiện) v.v.

4. Mục tiêu

Hội nghị Quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 2 về CVĐC với tiêu đề: “CVĐC và DLĐC phục vụ phát triển bền vững”.

+  Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các CVĐC thành viên của GGN, APGN, EGN cũng như các khu vực muốn trở thành thành viên của GGN, APGN, EGN.

+ Giới thiệu và thảo luận về vai trò của sáng kiến của UNESCO về CVĐC và DLĐC như là một mô hình bảo tồn và khai thác các giá trị di sản, đặc biệt là các DSĐC một cách tổng thể, phục vụ phát triển bền vững.

+ Giới thiệu và thảo luận về các phương thức, cách tiếp cận trong việc xây dựng CVĐC và phát triển DLĐC.

+ Khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế khác nhau, các chuyên ngành khoa học khác nhau trong việc xây dựng CVĐC và phát triển DLĐC.

+ Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các khu DSTG, DTSQ, CVĐC của UNESCO cũng như với các khu vực bảo tồn quốc tế và quốc gia khác (RAMSAR, Vườn Di sản ASEAN, VQG, KBTTN v.v.).

5. Nội dung

5.1. Dự kiến Hội nghị gồm 2 phiên họp toàn thể (khai mạc và bế mạc) và một số phiên chuyên đề theo các chủ đề sau (mỗi chủ đề gồm 1-3 báo cáo chính và một số tham luận/poster khác)

-Chủ đề 1: Chính sách và kết nối trong phát triển CVĐC và DLĐC .

-Chủ đề 2: Khuyến khích sự tham gia của xã hội trong phát triển CVĐC và DLĐC (hay xã hội hóa công tác phát triển CVĐC và DLĐC).

-Chủ đề 3: Phổ cập, quảng bá DSĐC, CVĐC và DLĐC.

2. Họp Ban điều hành APGN, GGN

5.3. Hội thảo quốc gia hàng năm lần thứ 8 giữa BQL các DSTG, KDTSQ, CVĐC, VQG, KBTTN v.v. và diễn đàn đầu tư cho các doanh nghiệp, các công ty du lịch

 

 

Hội thảo quốc gia thường niên giữa BQL các khu DSTG, DTSQ, CVĐC, VQG, KBTTN v.v. đã trở thành thông lệ và được tổ chức luân phiên ở các địa phương có các danh hiệu trên, dưới sự chỉ đạo của UBQG UNESCO Việt Nam. Tham dự Hội thảo thường có đại diện của UBND các tỉnh cùng BQL các khu vực kể trên. Địa phương đăng cai có trách nhiệm bố trí hội trường, chương trình và các công tác hậu cần khác, cùng UBQG UNESCO Việt Nam tổ chức liên hoan, chiêu đãi. Các đoàn tự trang trải kinh phí đi lại và ăn nghỉ những thời gian còn lại bằng vốn ngân sách. Tuy nhiên những hội thảo trước đây chưa động viên được các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các công ty du lịch, lữ hành v.v. tham gia.

 

 

5.4. Triển lãm về DSĐC và CVĐC cùng lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày về CVĐC, DLĐC
+ Triển lãm về DSĐC, DLĐC và CVĐC
-Ban Tổ chức dành cho mỗi đơn vị một gian khoảng 6m2 để trưng bày các sản phẩm DLĐC, giới thiệu DSĐC và CVĐC trong thời gian 2 ngày có thu phí.
-Tổ chức cuộc thi ảnh (quốc gia/quốc tế) về DSĐC, DLĐC và CVĐC. Thành lập Ban Giám khảo (quốc gia/quốc tế). -Trao giải tại Hội nghị. Trưng bày các ảnh được chọn tại Hội nghị. Thông báo về cuộc thi và thể lệ trên trang WEB của Hội nghị. Kêu gọi tài trợ quốc gia/quốc tế.
+ Đào tạo, tập huấn về DSĐC, CVĐC và DLĐC:

 

 

-Nâng cao kỹ năng hướng dẫn DLĐC và Phổ cập kiến thức về DSĐC, CVĐC và DLĐC.
-Tổ chức cuộc thi “Hướng dẫn viên DLĐC giỏi” ở quy mô quốc gia hoặc quốc tế. Nội dung giới thiệu về các tour DLĐC hấp dẫn. Thành lập Ban Giám khảo (quốc gia/quốc tế). Trao giải tại Hội nghị. Giới thiệu về những tour này tại Hội nghị. Thông báo về cuộc thi và thể lệ trên trang WEB của Hội nghị. Kêu gọi tài trợ quốc gia/quốc tế.

6. Ban Tổ chức
Đại diện của các đơn vị đã đề cập bên trên, bao gồm:

 

 

+ TS. Nguyễn Linh Ngọc,  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE).
+ TS. Trần Tân Văn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VIGMR).
+ TS. Trịnh Hải Sơn, Vụ Khoa học Công nghệ (MONRE).
+ CN. Nguyễn Thị Kim Quý, Vụ Hợp tác Quốc tế (MONRE).
+ TS. Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Ban xây dựng Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

 

+ TS.  Phạm Sanh Châu, Tổng thư kí  Ủy ban UNESCO Việt Nam.
 

 

 

7. Ban Tư vấn Quốc tế
+ TS. Margarete Patzak, UNESCO.
+ TS. Mahito Watanabe, thành viên ban tư vấn APGN, Nhật.
+ GS.TS. Changxing Long, thành viên ban tư vấn APGN, Trung Quốc.
+ TS. Guy Martini, thành viên GGN.
+ GS.TS Ibrahim Komoo, thành viên GGN,  điều phối viên APGN, Malaysia.
+ GS.TS. Kyung Sik Woo, Đại học Kangwon , Hàn Quốc.
+ GS.TS. Nicolas Zourous, thành viên GGN , điều phối viên  EGN, Hy Lạp.
+ GS.TS. Patrick McKeever, thành viên GGN, điều phối viên  EGN , Ireland.
+ GS.TS. Ross Dowling, thành viên ban tư vấn APGN , Chủ tịch mạng lưới Công viên địa chất Úc.
+ GS.TS . Zhao Xun, thành viên GGN, điều phối viên APGN, Trung Quốc;
 

 

 

8. Ban Khoa học
+ Claudia Eckhardt, Công viên địa chất toàn cầu Bergstrasse-Odenwald, Global và công viên địa chất Châu Âu, Đức.
+ TS. Werner Janoschek, Áo.
+ TS. Wesly Hill, Hội Địa chất Mỹ, Mỹ.
+ José Brilha, Đại học Minho, Bồ Đào Nha.
+ Milagros Villalba, Tây Ban Nha.
+ GS.TS. Danny Wildemeersch, Đại học Leuven , Đồng chủ dự án Công viên địa chất Việt-Bỉ, Bỉ.
+ GS.TS Jan Masschelein, Đại học Leuven, Đồng chủ dự án Công viên địa chất Việt-Bỉ.
+ TS. Michiel Dusar, Sở Địa chất Bỉ, Đồng chủ dự án Công viên địa chất Việt-Bỉ, Bỉ.
+ GS.TS. Mohd Shafeea Leman, thành viên ban tư vấn APGN , Malaysia.
+ Richard Watson, Công viên địa chất Marble Arch Caves, Ireland.

 

 9. Tiến độ Hội nghị dự kiến

+ Tuần 1 tháng 1/2011: Thông báo số 1, mời nộp tóm tắt và đăng ký sớm; chuẩn bị và nối mạng Internet trang Web chính thức của Hội nghị.
+ Tuần 1 tháng 3/2011: Thông báo số 2, mời nộp tóm tắt chi tiết và đăng ký sớm.
+ Tuần 1 tháng 5/2011: Thông báo số 3, hạn chót nộp tóm tắt, mời nộp báo cáo, trình chiếu, gửi thư mời để chuẩn bị các thủ tục visa v.v.
+ Trung tuần tháng 6/2011: Thông báo số 4, hạn chót nộp tóm tắt chi tiết, chương trình Hội nghị.
+ 31 tháng 7/2011: Thông báo cuối cùng, chương trình Hội nghị chính thức.

10. Phí Hội nghị
+ Lệ phí đăng ký: 300$, 200$ đăng ký sớm, giảm giá 50% cho sinh viên;
+ Lệ phí tham quan thực địa: 100$/ngày/người, 75$/ngày/người đối với người đi cùng;

11. Thông tin khái quát chung
Các thông tin về Hội nghi Công viên địa chất APGN 2 sẽ thông báo và cập nhật từ trang website: http://www.vigmr.vn/VCKG/APGN-Geopark-2011 bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.
Ngôn ngữ Hội nghị: Hội nghị sẽ dùng tiếng Anh. Phiên dịch song ngữ Việt-Anh và Anh-Việt sẽ được cung cấp tại ội nghị.

12. Mẫu đăng kí

13. Các nhà tài trợ

Ban tổ chức khuyến khích các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ cảm ơn các nhà tài trợ trong buổi khai mạc Hội nghị. Tên của các nhà tài trợ sẽ được nêu ra trong lời cảm ơn của tờ rơi do Ban tổ chức phát hành. Các nhà tài trợ được dành 10 phút để giới thiệu và khai mạc các chủ đề. Các nhà tài trợ được ưu tiền ngồi ở các hàng ghế đầu trong buổi khai mạc Hội nghị.

 

 

 

14. Thư mời

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các cá nhân tham dự Hội nghị.