fashion img

Ban giám đốc Trung tâm Karst và Di sản địa chất

 

Giám đốc Trung tâm: Ths. Đỗ Thị Yến Ngọc

(Theo Quyết định số 46/QĐ - VĐCKS ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

Số điện thoại:0982973498

Email:  yenngoc1968@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Ngô Thị Thúy Hường

(Theo Quyết định số 179/QĐ-VĐCKS ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

Số điện thoại: 0917709596

Email: ngothithuyhuong@gmail.com