fashion img

Sách: Di sản địa chất quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Giới thiệu về cuốn sách: Di sản địa chất Quần thể Danh thắng Tràng An , tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

- Giới thiệu kết quả nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa mạo, khảo cổ, đa dạng sinh học và các di sản địa chất ở khu vực Quần thể Danh thắng Tràng An;

- Giới thiệu các giá trị nổi bật toàn cầu theo các tiêu chí cảnh quan, địa chất địa mạo của hồ sơ xin công nhận Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản thế giới.

Sách được trình bày trong 9 chương.

Chương I: Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên của Quần thể Danh thắng Tràng An

Chương này giới thiệu về vị trí, diện tích, đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu, dân số của khu vực Quần thể danh thắng Tràng An.

Chương II: Giới thiệu về đặc điểm cổ sinh - địa tầng khu vực Tràng An

Giới thiệu về hệ tầng Pa Khôm, hệ tầng Đồng Giao, Hệ Neogen, thống Pliocen, hệ tầng Vĩnh Bảo, hệ Đệ tứ (Thống Pleistocen, hệ tầng Lệ Chi; thống Pleistocen hạ, hệ tầng Hà Nội; Thống Pleistone hạ, hệ tầng Vĩnh Phúc; thống Holocen, hệ tầng Hải Hưng; thống Holocen, hệ tầng Thái Bình).

Chương III: Nêu lên vị trí bối cảnh và đặc điểm kiến tạo

Giới thiệu về vị trí và bối cảnh kiến tạo, đặc điểm kiến tạo (Cấu trúc, hoạt động đứt gãy, đặc điểm trường ứng suất kiến tạo).

Chương IV: Sơ lược lịch sử phát triển của khu vực Tràng An trong kỷ Trias và Đệ tứ

Nêu vài nét về lịch sử phát triển địa chất và cổ địa lý trong kỷ Trias ở khu vực Tràng An, lịch sử phát triển địa chất kỷ Đệ tứ (Các chuyển động tân kiến tạo, các quá trình biển tiến - biển thoái).

Chương V: Trình bày đặc điểm địa mạo karst ở khu vực Tràng An

Giới thiệu Kasrt dạng cụm đỉnh lũng kín, karst dạng cụm đỉnh thung lũng bị biến cải, karst dạng tháp điển hình với các đỉnh tách biệt trên đồng bằng, các ngấn nước ăn mòn đá vôi, hang động.

Chương VI: Giới thiệu về đa dạng sinh học của khu vực Tràng An

Giới thiệu về đa dạng thực vật, dạng sống của thực vật, giá trị khoa học, giá trị địa lý thực vật, giá trị tài nguyên (gỗ, cây thuốc, cây cảnh, cây ăn được, nguyên liệu làm thủ công mỹ nghệ, tài nguyên làm tinh dầu, phân xanh), đa dạng về động vật (động vật có xương sống, động vật không xương sống).

Chương VII: Điểm qua các kết quả nghiên cứu về khảo cổ học và luận giải sự thích ứng của con người với tự nhiên ở khu vực Tràng An

Giới thiệu vài nét về các hoạt động nghiên cứu khảo cổ học, luận giải về sự thích ứng của con người với tự nhiên (Tràng An thời kỳ tiền sử, Tràng An thời kỳ lịch sử).

Chương VIII: Đề cập đến những giá trị nổi bật toàn cầu, tính xác thực và toàn vẹn của Quần thể Danh thắng Tràng An

Giới thiệu về Tràng An - nơi con người có truyền thống cư trú và thích ứng với tự nhiên, nơi có vẻ đẹp tự nhiên và giá trị thẩm mỹ đặc biệt, có các dấu ấn các giai đoạn lịch sử phát triển của Trái đất, tính xác thực, tính toàn vẹn.

Chương IX: Giới thiệu chi tiết một số di sản địa chất - địa mạo ở khu vực Quần thể Danh thắng Tràng An

Giới thiệu về cụm di sản Đồng Tâm - Sơn Hà, cụm di sản Tam Cốc - Bích Động, cụm di sản Tràng An, cụm di sản Trường Yên - Hoa Lư, cụm di sản Bái Đính.